Traditional

秋題牡丹叢

晚叢白露夕,衰葉涼風朝。
紅艷久已歇,碧芳今亦銷。
幽人坐相對,心事共蕭條。

Simplified

秋题牡丹丛

晚丛白露夕,衰叶凉风朝。
红艳久已歇,碧芳今亦销。
幽人坐相对,心事共萧条。

Pronunciation

qiū tí mǔ dān cóng

wǎn cóng bái lù xī , shuāi yè liáng fēng zhāo 。
hóng yàn jiǔ yǐ xiē , bì fāng jīn yì xiāo 。
yōu rén zuò xiāng duì , xīn shì gòng xiāo tiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.