Traditional

種桃歌

食桃種其核,一年核生芽。
二年長枝葉,三年桃有花。
憶昨五六歲,灼灼盛芬華。
迨茲八九載,有減而無加。
去春已稀少,今春漸無多。
明年後年後,芳意當如何?
命酒樹下飲,停杯拾余葩。
因桃忽自感,悲咤成狂歌。

Simplified

种桃歌

食桃种其核,一年核生芽。
二年长枝叶,三年桃有花。
忆昨五六岁,灼灼盛芬华。
迨兹八九载,有减而无加。
去春已稀少,今春渐无多。
明年后年后,芳意当如何?
命酒树下饮,停杯拾余葩。
因桃忽自感,悲吒成狂歌。

Pronunciation

zhǒng táo gē

shí táo zhǒng qí hé , yī nián hé shēng yá 。
èr nián cháng zhī yè , sān nián táo yǒu huā 。
yì zuó wǔ liù suì , zhuó zhuó shèng fēn huá 。
dài zī bā jiǔ zài , yǒu jiǎn ér wú jiā 。
qù chūn yǐ xī shǎo , jīn chūn jiàn wú duō 。
míng nián hòu nián hòu , fāng yì dāng rú hé ?
mìng jiǔ shù xià yǐn , tíng bēi shí yú pā 。
yīn táo hū zì gǎn , bēi zhà chéng kuáng gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.