Traditional

端州別高六戩

異壤同羈竄,途中喜共過。
愁多時舉酒,勞罷或長歌。
南海風潮壯,西江瘴癘多。
於焉復分手,此別傷如何。

Simplified

端州别高六戬

异壤同羁窜,途中喜共过。
愁多时举酒,劳罢或长歌。
南海风潮壮,西江瘴疠多。
於焉复分手,此别伤如何。

Pronunciation

duān zhōu bié gāo liù jiǎn

yì rǎng tóng jī cuàn , tú zhōng xǐ gòng guò 。
chóu duō shí jǔ jiǔ , láo bà huò cháng gē 。
nán hǎi fēng cháo zhuàng , xī jiāng zhàng lì duō 。
yū yān fù fēn shǒu , cǐ bié shāng rú hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.