Traditional

竹枝

巴東船舫上巴西,波面風生雨腳齊。
水蓼冷花紅簌簌,江蘺濕葉碧淒淒。

Simplified

竹枝

巴东船舫上巴西,波面风生雨脚齐。
水蓼冷花红簌簌,江蓠湿叶碧凄凄。

Pronunciation

zhú zhī

bā dōng chuán fǎng shàng bā xī , bō miàn fēng shēng yǔ jiǎo qí 。
shuǐ liǎo lěng huā hóng sù sù , jiāng lí shī yè bì qī qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.