Traditional

答蘇庶子月夜聞家僮奏樂見贈

墻西明月水東亭,一曲霓裳按小伶。
不敢邀君無別意,弦生管澀未堪聽。

Simplified

答苏庶子月夜闻家僮奏乐见赠

墙西明月水东亭,一曲霓裳按小伶。
不敢邀君无别意,弦生管涩未堪听。

Pronunciation

dá sū shù zǐ yuè yè wén jiā tóng zòu lè jiàn zèng

qiáng xī míng yuè shuǐ dōng tíng , yī qū ní cháng àn xiǎo líng 。
bù gǎn yāo jūn wú bié yì , xián shēng guǎn sè wèi kān tīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.