Traditional

紫薇花

紫薇花對紫微翁,名目雖同貌不同。
獨占芳菲當夏景,不將顏色托春風。
潯陽官舍雙高樹,興善僧庭一大叢。
何似蘇州安置處,花堂欄下月明中。

Simplified

紫薇花

紫薇花对紫微翁,名目虽同貌不同。
独占芳菲当夏景,不将颜色托春风。
浔阳官舍双高树,兴善僧庭一大丛。
何似苏州安置处,花堂栏下月明中。

Pronunciation

zǐ wēi huā

zǐ wēi huā duì zǐ wēi wēng , míng mù suī tóng mào bù tóng 。
dú zhān fāng fēi dāng xià jǐng , bù jiāng yán sè tuō chūn fēng 。
xún yáng guān shè shuāng gāo shù , xīng shàn sēng tíng yī dà cóng 。
hé sì sū zhōu ān zhì chǔ , huā táng lán xià yuè míng zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.