Traditional

縱筆

文叔一人知此翁,洛陽城裏又春風。
讓他綠發好年少,二十四歲作三公。

Simplified

纵笔

文叔一人知此翁,洛阳城里又春风。
让他绿发好年少,二十四岁作三公。

Pronunciation

zòng bǐ

wén shū yī rén zhī cǐ wēng , luò yáng chéng lǐ yòu chūn fēng 。
ràng tā lǜ fā hǎo nián shǎo , èr shí sì suì zuò sān gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.