Traditional

縱筆

溫溫地爐紅,皎皎紙窗白。
忽聞啄木聲,疑是敲門客。

Simplified

纵笔

温温地炉红,皎皎纸窗白。
忽闻啄木声,疑是敲门客。

Pronunciation

zòng bǐ

wēn wēn dì lú hóng , jiǎo jiǎo zhǐ chuāng bái 。
hū wén zhuó mù shēng , yí shì qiāo mén kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.