Traditional

縱筆

晝倦夜常成美睡,病多老卻未全衰。
歸從冊府猶披卷,了卻官書更賦詩。

Simplified

纵笔

昼倦夜常成美睡,病多老却未全衰。
归从册府犹披卷,了却官书更赋诗。

Pronunciation

zòng bǐ

zhòu juàn yè cháng chéng měi shuì , bìng duō lǎo què wèi quán shuāi 。
guī cóng cè fǔ yóu pī juàn , liǎo què guān shū gēng fù shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.