Traditional

縱筆

騎鶴翩翩過月傍,浩然風露九秋涼。
忽聞卷地潮聲起,始覺江山近故鄉。

Simplified

纵笔

骑鹤翩翩过月傍,浩然风露九秋凉。
忽闻卷地潮声起,始觉江山近故乡。

Pronunciation

zòng bǐ

qí hè piān piān guò yuè bàng , hào rán fēng lù jiǔ qiū liáng 。
hū wén juàn dì cháo shēng qǐ , shǐ jué jiāng shān jìn gù xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.