Traditional

羅敷水

野店東頭花落處,一條流水號羅敷。
芳魂艷骨知何在,春草茫茫墓亦無。

Simplified

罗敷水

野店东头花落处,一条流水号罗敷。
芳魂艳骨知何在,春草茫茫墓亦无。

Pronunciation

luó fū shuǐ

yě diàn dōng tóu huā luò chǔ , yī tiáo liú shuǐ hào luó fū 。
fāng hún yàn gǔ zhī hé zài , chūn cǎo máng máng mù yì wú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.