Traditional

罷攝官後將還舊居,留辭李侍禦

江海今為客,風波失所依。
白雲心已負,黃綬計仍非。
累辱群公薦,頻沾一尉微。
去緣焚玉石,來為采葑菲。
州縣名何在,漁樵事亦違。
故山桃李月,初服薜蘿衣。
熊軾分朝寄,龍韜解賊圍。
風謠傳吏體,雲物助兵威。
白雪飄辭律,青春發禮闈。
引軍橫吹動,援翰捷書揮。
草映翻營綠,花臨檄羽飛。
全吳爭轉戰,狂虜怯知機。
憶昨趨金節,臨時廢玉徽。
俗流應不厭,靜者或相譏。
世難慵幹謁,時閑喜放歸。
潘郎悲白發,謝客愛清輝。
樗散材因棄,交親跡已稀。
獨愁看五柳,無事掩雙扉。
世累多行路,生涯向釣磯。
榜連溪水碧,家羨渚田肥。
旅食傷飄梗,巖棲憶采薇。
悠然獨歸去,回首望旌旗。

Simplified

罢摄官后将还旧居,留辞李侍御

江海今为客,风波失所依。
白云心已负,黄绶计仍非。
累辱群公荐,频沾一尉微。
去缘焚玉石,来为采葑菲。
州县名何在,渔樵事亦违。
故山桃李月,初服薜萝衣。
熊轼分朝寄,龙韬解贼围。
风谣传吏体,云物助兵威。
白雪飘辞律,青春发礼闱。
引军横吹动,援翰捷书挥。
草映翻营绿,花临檄羽飞。
全吴争转战,狂虏怯知机。
忆昨趋金节,临时废玉徽。
俗流应不厌,静者或相讥。
世难慵干谒,时闲喜放归。
潘郎悲白发,谢客爱清辉。
樗散材因弃,交亲迹已稀。
独愁看五柳,无事掩双扉。
世累多行路,生涯向钓矶。
榜连溪水碧,家羡渚田肥。
旅食伤飘梗,岩栖忆采薇。
悠然独归去,回首望旌旗。

Pronunciation

bà shè guān hòu jiāng huán jiù jū , liú cí lǐ shì yù

jiāng hǎi jīn wéi kè , fēng bō shī suǒ yī 。
bái yún xīn yǐ fù , huáng shòu jì réng fēi 。
léi rǔ qún gōng jiàn , pín zhān yī wèi wēi 。
qù yuán fén yù shí , lái wéi cǎi fēng fēi 。
zhōu xiàn míng hé zài , yú qiáo shì yì wéi 。
gù shān táo lǐ yuè , chū fú bì luó yī 。
xióng shì fēn zhāo jì , lóng tāo jiě zéi wéi 。
fēng yáo chuán lì tǐ , yún wù zhù bīng wēi 。
bái xuě piāo cí lǜ , qīng chūn fā lǐ wéi 。
yǐn jūn héng chuī dòng , yuán hàn jié shū huī 。
cǎo yìng fān yíng lǜ , huā lín xí yǔ fēi 。
quán wú zhēng zhuǎn zhàn , kuáng lǔ qiè zhī jī 。
yì zuó qū jīn jié , lín shí fèi yù huī 。
sú liú yīng bù yàn , jìng zhě huò xiāng jī 。
shì nán yōng gān yè , shí xián xǐ fàng guī 。
pān láng bēi bái fā , xiè kè ài qīng huī 。
chū sàn cái yīn qì , jiāo qīn jì yǐ xī 。
dú chóu kàn wǔ liǔ , wú shì yǎn shuāng fēi 。
shì léi duō xíng lù , shēng yá xiàng diào jī 。
bǎng lián xī shuǐ bì , jiā xiàn zhǔ tián féi 。
lǚ shí shāng piāo gěng , yán qī yì cǎi wēi 。
yōu rán dú guī qù , huí shǒu wàng jīng qí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.