Traditional

老病追感壯歲讀書之樂作短歌

少年誌力強,文史富三冬;但喜寒夜永,那知睡味濃。
庭樹風淅淅,城樓鼓冬冬,自鞭不少貸,凍坐聞晨鐘。
探義劇攻玉,摛文笑雕龍;落紙筆縱橫,圍坐書疊重,得意自吟諷,清悲答莎蛩。
饑腸得一餅,美如紫駝峰。
俯仰五十年,幹世終不逢。
夜半起飯牛,頹然成老農。
束書不更讀,蠹簡流塵封。
世無袁伯業,太息吾何從!

Simplified

老病追感壮岁读书之乐作短歌

少年志力强,文史富三冬;但喜寒夜永,那知睡味浓。
庭树风淅淅,城楼鼓冬冬,自鞭不少贷,冻坐闻晨钟。
探义剧攻玉,摛文笑雕龙;落纸笔纵横,围坐书叠重,得意自吟讽,清悲答莎蛩。
饥肠得一饼,美如紫驼峰。
俯仰五十年,干世终不逢。
夜半起饭牛,颓然成老农。
束书不更读,蠹简流尘封。
世无袁伯业,太息吾何从!

Pronunciation

lǎo bìng zhuī gǎn zhuàng suì dú shū zhī lè zuò duǎn gē

shǎo nián zhì lì qiáng , wén shǐ fù sān dōng û dàn xǐ hán yè yǒng , nà zhī shuì wèi nóng 。
tíng shù fēng xī xī , chéng lóu gǔ dōng dōng , zì biān bù shǎo dài , dòng zuò wén chén zhōng 。
tàn yì jù gōng yù , chī wén xiào diāo lóng û luò zhǐ bǐ zòng héng , wéi zuò shū dié zhòng , dé yì zì yín fěng , qīng bēi dá suō qióng 。
jī cháng dé yī bǐng , měi rú zǐ tuó fēng 。
fǔ yǎng wǔ shí nián , gān shì zhōng bù féng 。
yè bàn qǐ fàn niú , tuí rán chéng lǎo nóng 。
shù shū bù gēng dú , dù jiǎn liú chén fēng 。
shì wú yuán bó yè , tài xī wú hé cóng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.