Traditional

自江州司馬授忠州刺史仰荷聖澤聊書鄙誠

炎瘴拋身遠,泥塗索腳難。
網初鱗撥剌,籠久翅摧殘。
雷電頒時令,陽和變歲寒。
遺簪承舊念,剖竹授新官。
鄉覺前程近,心隨外事寬。
生還應有分,西笑問長安。

Simplified

自江州司马授忠州刺史仰荷圣泽聊书鄙诚

炎瘴抛身远,泥涂索脚难。
网初鳞拨剌,笼久翅摧残。
雷电颁时令,阳和变岁寒。
遗簪承旧念,剖竹授新官。
乡觉前程近,心随外事宽。
生还应有分,西笑问长安。

Pronunciation

zì jiāng zhōu sī mǎ shòu zhōng zhōu cì shǐ yǎng hé shèng zé liáo shū bǐ chéng

yán zhàng pāo shēn yuǎn , ní tú suǒ jiǎo nán 。
wǎng chū lín bō là , lóng jiǔ chì cuī cán 。
léi diàn bān shí líng , yáng hé biàn suì hán 。
yí zān chéng jiù niàn , pōu zhú shòu xīn guān 。
xiāng jué qián chéng jìn , xīn suí wài shì kuān 。
shēng huán yīng yǒu fēn , xī xiào wèn cháng ān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.