Traditional

自箴

帶寬非復昔年腰,頰上余丹日日消。
切勿更為兒戲事,解猿放鶴各消搖。

Simplified

自箴

带宽非复昔年腰,颊上余丹日日消。
切勿更为儿戏事,解猿放鹤各消摇。

Pronunciation

zì zhēn

dài kuān fēi fù xī nián yāo , jiá shàng yú dān rì rì xiāo 。
qiē wù gēng wéi ér xì shì , jiě yuán fàng hè gè xiāo yáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.