Traditional

自詒

荒圃風煙入荷鉏,孤村巷陌看騎驢。
少年曾縱千場醉,老境惟存一束書。
作意買山雖已矣,忍慚乞米獨何歟?
所欣肺病秋來減,白發蕭蕭可自梳。

Simplified

自诒

荒圃风烟入荷鉏,孤村巷陌看骑驴。
少年曾纵千场醉,老境惟存一束书。
作意买山虽已矣,忍惭乞米独何欤?
所欣肺病秋来减,白发萧萧可自梳。

Pronunciation

zì yí

huāng pǔ fēng yān rù hé chú , gū cūn xiàng mò kàn qí lǘ 。
shǎo nián zēng zòng qiān cháng zuì , lǎo jìng wéi cún yī shù shū 。
zuò yì mǎi shān suī yǐ yǐ , rěn cán qǐ mǐ dú hé yú ?
suǒ xīn fèi bìng qiū lái jiǎn , bái fā xiāo xiāo kě zì shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.