Traditional

自貽

寒暑衣一稱,朝晡飯數匙。
錢能禍撲滿,酒不負鴟夷。

Simplified

自贻

寒暑衣一称,朝晡饭数匙。
钱能祸扑满,酒不负鸱夷。

Pronunciation

zì yí

hán shǔ yī yī chēng , zhāo bū fàn shù chí 。
qián néng huò pū mǎn , jiǔ bù fù chī yí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.