Traditional

自郊外歸北望譙樓

天上何年墮翠虯,屈蟠爪尾護吾州。
重門雨細旌旗濕,危堞風高鼓角遒。
漠漠川雲昏佛塔,涓涓野水入農疇。
曠懷不耐微官縛,擬脫朝衫換釣舟。

Simplified

自郊外归北望谯楼

天上何年堕翠虯,屈蟠爪尾护吾州。
重门雨细旌旗湿,危堞风高鼓角遒。
漠漠川云昏佛塔,涓涓野水入农畴。
旷怀不耐微官缚,拟脱朝衫换钓舟。

Pronunciation

zì jiāo wài guī běi wàng qiáo lóu

tiān shàng hé nián duò cuì qiú , qū pán zhǎo wěi hù wú zhōu 。
zhòng mén yǔ xì jīng qí shī , wēi dié fēng gāo gǔ jiǎo qiú 。
mò mò chuān yún hūn fó tǎ , juān juān yě shuǐ rù nóng chóu 。
kuàng huái bù nài wēi guān fù , nǐ tuō zhāo shān huàn diào zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.