Traditional

舟中送李觀

江南近別亦依依,山晚川長客伴稀。
獨坐相思計行日,出門臨水望君歸。

Simplified

舟中送李观

江南近别亦依依,山晚川长客伴稀。
独坐相思计行日,出门临水望君归。

Pronunciation

zhōu zhōng sòng lǐ guān

jiāng nán jìn bié yì yī yī , shān wǎn chuān cháng kè bàn xī 。
dú zuò xiāng sī jì xíng rì , chū mén lín shuǐ wàng jūn guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.