Traditional

菩薩蠻

江天淡碧雲如掃。
蘋花零落蒓絲老。
細細晚波平。
月從波面生。
漁家真個好。
悔不歸來早。
經歲洛陽城。
鬢絲添幾莖。

Simplified

菩萨蛮

江天淡碧云如扫。
苹花零落莼丝老。
细细晚波平。
月从波面生。
渔家真个好。
悔不归来早。
经岁洛阳城。
鬓丝添几茎。

Pronunciation

pú sà mán

jiāng tiān dàn bì yún rú sǎo , píng huā líng luò chún sī lǎo , xì xì wǎn bō píng , yuè cóng bō miàn shēng , yú jiā zhēn gè hǎo , huǐ bù guī lái zǎo , jīng suì luò yáng chéng , bìn sī tiān jī jīng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.