Traditional

蒲州刺史中山公許乞酒一車未送詩

細柳望蒲臺。
長河始一回。
秋桑幾過落。
春蟻未曾開。
螢角非難馭。
搥輪稍可催。
隻言千日飲。
舊逐中山來。

Simplified

蒲州刺史中山公许乞酒一车未送诗

细柳望蒲台。
长河始一回。
秋桑几过落。
春蚁未曾开。
萤角非难驭。
搥轮稍可催。
只言千日饮。
旧逐中山来。

Pronunciation

pú zhōu cì shǐ zhōng shān gōng xǔ qǐ jiǔ yī chē wèi sòng shī

xì liǔ wàng pú tái , cháng hé shǐ yī huí , qiū sāng jī guò luò , chūn yǐ wèi zēng kāi , yíng jiǎo fēi nán yù , chuí lún shāo kě cuī , zhī yán qiān rì yǐn , jiù zhú zhōng shān lái ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.