Traditional

驀山溪

不如歸去,作個清閑漢。
著甚來由,惹別人,三長兩短。
天公許大,何處不容身,且謾著,有生涯,試待尋思看。
鑒湖裏面,淺山林畔。
住個小庵兒,且隨分,粗衣淡飯。
嘲風詠月,蕭散過平生,塵世事,盡如麻,

Simplified

蓦山溪

不如归去,作个清闲汉。
着甚来由,惹别人,三长两短。
天公许大,何处不容身,且谩着,有生涯,试待寻思看。
鉴湖里面,浅山林畔。
住个小庵儿,且随分,粗衣淡饭。
嘲风咏月,萧散过平生,尘世事,尽如麻,

Pronunciation

mò shān xī

bù rú guī qù , zuò gè qīng xián hàn 。
zhuó shèn lái yóu , rě bié rén , sān cháng liǎng duǎn 。
tiān gōng xǔ dà , hé chǔ bù róng shēn , qiě mán zhuó , yǒu shēng yá , shì dài xún sī kàn 。
jiàn hú lǐ miàn , qiǎn shān lín pàn 。
zhù gè xiǎo ān ér , qiě suí fēn , cū yī dàn fàn 。
cháo fēng yǒng yuè , xiāo sàn guò píng shēng , chén shì shì , jìn rú má ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.