Traditional

蜀道後期

客心爭日月,來往預期程。
秋風不相待,先至洛陽城。

Simplified

蜀道后期

客心争日月,来往预期程。
秋风不相待,先至洛阳城。

Pronunciation

shǔ dào hòu qī

kè xīn zhēng rì yuè , lái wǎng yù qī chéng 。
qiū fēng bù xiāng dài , xiān zhì luò yáng chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.