Traditional

蝶戀花

海燕雙來歸畫棟。
簾影無風,花影頻移動。
半醉騰騰春睡重。
綠鬟堆枕香雲擁。
翠被雙盤金縷鳳。
憶得前春,有個人人共。
花裏黃鶯時一弄。
日斜驚起相思夢。

Simplified

蝶恋花

海燕双来归画栋。
帘影无风,花影频移动。
半醉腾腾春睡重。
绿鬟堆枕香云拥。
翠被双盘金缕凤。
忆得前春,有个人人共。
花里黄莺时一弄。
日斜惊起相思梦。

Pronunciation

dié liàn huā

hǎi yàn shuāng lái guī huà dòng 。
lián yǐng wú fēng , huā yǐng pín yí dòng 。
bàn zuì téng téng chūn shuì zhòng 。
lǜ huán duī zhěn xiāng yún yōng 。
cuì bèi shuāng pán jīn lǚ fèng 。
yì dé qián chūn , yǒu gè rén rén gòng 。
huā lǐ huáng yīng shí yī nòng 。
rì xié jīng qǐ xiāng sī mèng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.