Traditional

蝶戀花

幾度蘭房聽禁漏。
臂上殘妝,印得香盈袖。
酒力融融香汗透。
春嬌入眼橫波溜。
不見些時眉已皺。
水闊山遙,乍向分飛後。
大牴有情須感舊。
肌膚拼為伊銷瘦。

Simplified

蝶恋花

几度兰房听禁漏。
臂上残妆,印得香盈袖。
酒力融融香汗透。
春娇入眼横波溜。
不见些时眉已皱。
水阔山遥,乍向分飞後。
大抵有情须感旧。
肌肤拼为伊销瘦。

Pronunciation

dié liàn huā

jī dù lán fáng tīng jīn lòu 。
bì shàng cán zhuāng , yìn dé xiāng yíng xiù 。
jiǔ lì róng róng xiāng hàn tòu 。
chūn jiāo rù yǎn héng bō liū 。
bù jiàn xiē shí méi yǐ zhòu 。
shuǐ kuò shān yáo , zhà xiàng fēn fēi hòu 。
dà dǐ yǒu qíng xū gǎn jiù 。
jī fū pīn wéi yī xiāo shòu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.