Traditional

行在春晚有懷故隱

老辱明時乞一官,逢春惆悵獨無歡。
舊人零落北音少,市肆蕭疏民力殫。
歸計已栽千個竹,殘年合掛兩梁冠。
石帆山路頻回首,箭茁蓴絲正滿盤。

Simplified

行在春晚有怀故隐

老辱明时乞一官,逢春惆怅独无欢。
旧人零落北音少,市肆萧疏民力殚。
归计已栽千个竹,残年合挂两梁冠。
石帆山路频回首,箭茁蓴丝正满盘。

Pronunciation

xíng zài chūn wǎn yǒu huái gù yǐn

lǎo rǔ míng shí qǐ yī guān , féng chūn chóu chàng dú wú huān 。
jiù rén líng luò běi yīn shǎo , shì sì xiāo shū mín lì dān 。
guī jì yǐ zāi qiān gè zhú , cán nián hé guà liǎng liáng guān 。
shí fān shān lù pín huí shǒu , jiàn zhuó chún sī zhèng mǎn pán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.