Traditional

襄陽路逢寒食

去年寒食洞庭波,今年寒食襄陽路。
不辭著處尋山水,隻畏還家落春暮。
第九十卷

Simplified

襄阳路逢寒食

去年寒食洞庭波,今年寒食襄阳路。
不辞著处寻山水,只畏还家落春暮。
第九十卷

Pronunciation

xiāng yáng lù féng hán shí

qù nián hán shí dòng tíng bō , jīn nián hán shí xiāng yáng lù 。
bù cí zhù chǔ xún shān shuǐ , zhī wèi huán jiā luò chūn mù 。
dì jiǔ shí juàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.