Traditional

西江月

劇飲猶能鯨吸,細書仍作蠅頭。
人間八十最風流。
況又今年九九。
不用蒲輪加璧,不須磻石垂鉤。
八千春更八千秋。
但願靈椿長壽。

Simplified

西江月

剧饮犹能鲸吸,细书仍作蝇头。
人间八十最风流。
况又今年九九。
不用蒲轮加璧,不须磻石垂钩。
八千春更八千秋。
但愿灵椿长寿。

Pronunciation

xī jiāng yuè

jù yǐn yóu néng jīng xī , xì shū réng zuò yíng tóu 。
rén jiān bā shí zuì fēng liú 。
kuàng yòu jīn nián jiǔ jiǔ 。
bù yòng pú lún jiā bì , bù xū pán shí chuí gōu 。
bā qiān chūn gēng bā qiān qiū 。
dàn yuàn líng chūn cháng shòu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.