Traditional

西省對花憶忠州東坡新花樹因寄題東樓

每看闕下丹青樹,不忘天邊錦繡林。
西掖垣中今日眼,南賓樓上去年心。
花含春意無分別,物感人情有淺深。
最憶東坡紅爛熳,耶桃山杏水林檎。

Simplified

西省对花忆忠州东坡新花树因寄题东楼

每看阙下丹青树,不忘天边锦绣林。
西掖垣中今日眼,南宾楼上去年心。
花含春意无分别,物感人情有浅深。
最忆东坡红烂熳,耶桃山杏水林檎。

Pronunciation

xī shěng duì huā yì zhōng zhōu dōng pō xīn huā shù yīn jì tí dōng lóu

měi kàn què xià dān qīng shù , bù wàng tiān biān jǐn xiù lín 。
xī yè yuán zhōng jīn rì yǎn , nán bīn lóu shàng qù nián xīn 。
huā hán chūn yì wú fēn bié , wù gǎn rén qíng yǒu qiǎn shēn 。
zuì yì dōng pō hóng làn màn , yé táo shān xìng shuǐ lín qín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.