Traditional

見敏中初到邠寧秋日登城樓詩,詩中頗多鄉思

想爾到邊頭,蕭條正值秋。
二年貧禦史,八月古邠州。
絲管聞雖樂,風沙見亦愁。
望鄉心若苦,不用數登樓。

Simplified

见敏中初到邠宁秋日登城楼诗,诗中颇多乡思

想尔到边头,萧条正值秋。
二年贫御史,八月古邠州。
丝管闻虽乐,风沙见亦愁。
望乡心若苦,不用数登楼。

Pronunciation

jiàn mǐn zhōng chū dào bīn níng qiū rì dēng chéng lóu shī , shī zhōng pō duō xiāng sī

xiǎng ěr dào biān tóu , xiāo tiáo zhèng zhí qiū 。
èr nián pín yù shǐ , bā yuè gǔ bīn zhōu 。
sī guǎn wén suī lè , fēng shā jiàn yì chóu 。
wàng xiāng xīn ruò kǔ , bù yòng shù dēng lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.