Traditional

見紫薇花憶微之

一叢暗淡將何比?
淺碧籠裙襯紫巾。
除卻微之見應愛,人間少有別花人。

Simplified

见紫薇花忆微之

一丛暗淡将何比?
浅碧笼裙衬紫巾。
除却微之见应爱,人间少有别花人。

Pronunciation

jiàn zǐ wēi huā yì wēi zhī

yī cóng àn dàn jiāng hé bǐ ?
qiǎn bì lóng qún chèn zǐ jīn 。
chú què wēi zhī jiàn yīng ài , rén jiān shǎo yǒu bié huā rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.