Traditional

解紅

杖藜徐步。
過小橋,逍遙遊南浦。
韶華暗改,俄然又翠紅疏。
東郊雨霽,何處綿蠻黃鸝語。
見雲山掩映,煙溪外,斜陽暮。
晚涼趁,竹風清香度。
這閑裏光陰向誰訴。
塵寰百歲能幾許。
似浮漚出沒,迷者難悟。
歸去來,田園恐荒蕪。
東籬畔,坦蕩笑傲琴書。
青松影裏,茅檐下,保養殘軀。
一任世間物態,翻騰催今古。
爭如我,懶散生涯貧與素。
興時歌,因時眠,狂時舞。
把萬事紛紛總不顧。
從他人笑真愚魯。
伴清風皓月,幽隱蓬

Simplified

解红

杖藜徐步。
过小桥,逍遥游南浦。
韶华暗改,俄然又翠红疏。
东郊雨霁,何处绵蛮黄鹂语。
见云山掩映,烟溪外,斜阳暮。
晚凉趁,竹风清香度。
这闲里光阴向谁诉。
尘寰百岁能几许。
似浮沤出没,迷者难悟。
归去来,田园恐荒芜。
东篱畔,坦荡笑傲琴书。
青松影里,茅檐下,保养残躯。
一任世间物态,翻腾催今古。
争如我,懒散生涯贫与素。
兴时歌,因时眠,狂时舞。
把万事纷纷总不顾。
从他人笑真愚鲁。
伴清风皓月,幽隐蓬

Pronunciation

jiě hóng

zhàng lí xú bù 。
guò xiǎo qiáo , xiāo yáo yóu nán pǔ 。
sháo huá àn gǎi , é rán yòu cuì hóng shū 。
dōng jiāo yǔ jì , hé chǔ mián mán huáng lí yǔ 。
jiàn yún shān yǎn yìng , yān xī wài , xié yáng mù 。
wǎn liáng chèn , zhú fēng qīng xiāng dù 。
zhè xián lǐ guāng yīn xiàng shuí sù 。
chén huán bǎi suì néng jī xǔ 。
sì fú òu chū méi , mí zhě nán wù 。
guī qù lái , tián yuán kǒng huāng wú 。
dōng lí pàn , tǎn dàng xiào ào qín shū 。
qīng sōng yǐng lǐ , máo yán xià , bǎo yǎng cán qū 。
yī rèn shì jiān wù tài , fān téng cuī jīn gǔ 。
zhēng rú wǒ , lǎn sàn shēng yá pín yǔ sù 。
xīng shí gē , yīn shí mián , kuáng shí wǔ 。
bǎ wàn shì fēn fēn zǒng bù gù 。
cóng tā rén xiào zhēn yú lǔ 。
bàn qīng fēng hào yuè , yōu yǐn péng

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.