Traditional

訴衷情

離懷酒病兩忡忡。
倚枕夢無蹤。
可憐有人今夜,膽小怯房空。
楊柳綠,杏梢紅。
負春風。
迢迢別恨,脈脈歸心,付與征鴻。

Simplified

诉衷情

离怀酒病两忡忡。
倚枕梦无踪。
可怜有人今夜,胆小怯房空。
杨柳绿,杏梢红。
负春风。
迢迢别恨,脉脉归心,付与征鸿。

Pronunciation

sù zhōng qíng

lí huái jiǔ bìng liǎng chōng chōng 。
yǐ zhěn mèng wú zōng 。
kě lián yǒu rén jīn yè , dǎn xiǎo qiè fáng kōng 。
yáng liǔ lǜ , xìng shāo hóng 。
fù chūn fēng 。
tiáo tiáo bié hèn , mài mài guī xīn , fù yǔ zhēng hóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.