Traditional

讀蘇叔黨汝州北山雜詩次其韻

暑耘日炙背,寒耕泥沒腳;眾人占膏腴,我獨治磽確。
力盡功未見,厥土但如昨,豈惟窘糠粞,直恐轉溝壑。
今年雨陽時,天如相耕獲。
屋傾未暇扶,且復補籬落。

Simplified

读苏叔党汝州北山杂诗次其韵

暑耘日炙背,寒耕泥没脚;众人占膏腴,我独治硗确。
力尽功未见,厥土但如昨,岂惟窘糠粞,直恐转沟壑。
今年雨阳时,天如相耕获。
屋倾未暇扶,且复补篱落。

Pronunciation

dú sū shū dǎng rǔ zhōu běi shān zá shī cì qí yùn

shǔ yún rì zhì bèi , hán gēng ní méi jiǎo û zhòng rén zhān gāo yú , wǒ dú zhì qiāo què 。
lì jìn gōng wèi jiàn , jué tǔ dàn rú zuó , qǐ wéi jiǒng kāng xī , zhí kǒng zhuǎn gōu hè 。
jīn nián yǔ yáng shí , tiān rú xiāng gēng huò 。
wū qīng wèi xiá fú , qiě fù bǔ lí luò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.