Traditional

謝池春

賀監湖邊,初系放翁歸棹。
小園林,時時醉倒。
春眠驚起,聽啼鶯催曉。
嘆功名,誤人勘笑。
朱橋翠徑,不許京塵飛到。
掛朝衣,東歸欠早。
連宵風雨,卷殘紅如掃。
恨樽前,送春人老。

Simplified

谢池春

贺监湖边,初系放翁归棹。
小园林,时时醉倒。
春眠惊起,听啼莺催晓。
叹功名,误人勘笑。
朱桥翠径,不许京尘飞到。
挂朝衣,东归欠早。
连宵风雨,卷残红如扫。
恨樽前,送春人老。

Pronunciation

xiè chí chūn

hè jiān hú biān , chū xì fàng wēng guī zhào 。
xiǎo yuán lín , shí shí zuì dǎo 。
chūn mián jīng qǐ , tīng tí yīng cuī xiǎo 。
tàn gōng míng , wù rén kān xiào 。
zhū qiáo cuì jìng , bù xǔ jīng chén fēi dào 。
guà zhāo yī , dōng guī qiàn zǎo 。
lián xiāo fēng yǔ , juàn cán hóng rú sǎo 。
hèn zūn qián , sòng chūn rén lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.