Traditional

貧甚自勵

忍病停朝藥,捐書省夜燈。
都門下第客,山寺退居僧。
天每臨幽隱,人何與廢興?
能輕馬千駟,肯慕稷三升!

Simplified

贫甚自励

忍病停朝药,捐书省夜灯。
都门下第客,山寺退居僧。
天每临幽隐,人何与废兴?
能轻马千驷,肯慕稷三升!

Pronunciation

pín shèn zì lì

rěn bìng tíng zhāo yào , juān shū shěng yè dēng 。
dū mén xià dì kè , shān sì tuì jū sēng 。
tiān měi lín yōu yǐn , rén hé yǔ fèi xīng ?
néng qīng mǎ qiān sì , kěn mù jì sān shēng !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.