Traditional

贈別詩

藏啼留送別。
拭淚強相參。
誰言畜衫袖。
長代手中浛。

Simplified

赠别诗

藏啼留送别。
拭泪强相参。
谁言畜衫袖。
长代手中浛。

Pronunciation

zèng bié shī

cáng tí liú sòng bié , shì lèi qiáng xiāng cān , shuí yán xù shān xiù , cháng dài shǒu zhōng hán ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.