Traditional

贈別(一作贈寄權三客舍)

南橋春日暮,楊柳帶青渠。
不得同攜手,空成意有餘。

Simplified

赠别(一作赠寄权三客舍)

南桥春日暮,杨柳带青渠。
不得同携手,空成意有馀。

Pronunciation

zèng bié ( yī zuò zèng jì quán sān kè shè )

nán qiáo chūn rì mù , yáng liǔ dài qīng qú 。
bù dé tóng xié shǒu , kōng chéng yì yǒu yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.