Traditional

贈西鄰盧少府

籬落能相近,漁樵偶復同。
苔封三徑絕,溪向數家通。
犬吠寒煙裏,鴉鳴夕照中。
時因杖藜次,相訪竹林東。

Simplified

赠西邻卢少府

篱落能相近,渔樵偶复同。
苔封三径绝,溪向数家通。
犬吠寒烟里,鸦鸣夕照中。
时因杖藜次,相访竹林东。

Pronunciation

zèng xī lín lú shǎo fǔ

lí luò néng xiāng jìn , yú qiáo ǒu fù tóng 。
tái fēng sān jìng jué , xī xiàng shù jiā tōng 。
quǎn fèi hán yān lǐ , yā míng xī zhào zhōng 。
shí yīn zhàng lí cì , xiāng fǎng zhú lín dōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.