Traditional

贈遠

暫出河邊思遠道,卻來窗下聽新鶯。
故人一別幾時見,春草還從舊處生。

Simplified

赠远

暂出河边思远道,却来窗下听新莺。
故人一别几时见,春草还从旧处生。

Pronunciation

zèng yuǎn

zàn chū hé biān sī yuǎn dào , què lái chuāng xià tīng xīn yīng 。
gù rén yī bié jī shí jiàn , chūn cǎo huán cóng jiù chǔ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.