Traditional

踏莎行

花徑爭穿,珠簾屢認。
正逢梅雨芹泥潤。
畫梁無處可安巢,玉纖為把花枝襯。
社日才來,端陽已近。
尋巢為甚偏遲鈍。
算來一似鳳鸞期,蹉跎

Simplified

踏莎行

花径争穿,珠帘屡认。
正逢梅雨芹泥润。
画梁无处可安巢,玉纤为把花枝衬。
社日才来,端阳已近。
寻巢为甚偏迟钝。
算来一似凤鸾期,蹉跎

Pronunciation

tà suō xíng

huā jìng zhēng chuān , zhū lián lǚ rèn 。
zhèng féng méi yǔ qín ní rùn 。
huà liáng wú chǔ kě ān cháo , yù xiān wéi bǎ huā zhī chèn 。
shè rì cái lái , duān yáng yǐ jìn 。
xún cháo wéi shèn piān chí dùn 。
suàn lái yī sì fèng luán qī , cuō tuó

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.