Traditional

過天門街

雪盡終南又欲春,遙憐翠色對紅塵。
千車萬馬九衢上,回首看山無一人。

Simplified

过天门街

雪尽终南又欲春,遥怜翠色对红尘。
千车万马九衢上,回首看山无一人。

Pronunciation

guò tiān mén jiē

xuě jìn zhōng nán yòu yù chūn , yáo lián cuì sè duì hóng chén 。
qiān chē wàn mǎ jiǔ qú shàng , huí shǒu kàn shān wú yī rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.