Traditional

過庾信宅

蘭成追宋玉,舊宅偶詞人。
筆湧江山氣,文驕雲雨神。
包胥非救楚,隨會反留秦。
獨有東陽守,來嗟古樹春。

Simplified

过庾信宅

兰成追宋玉,旧宅偶词人。
笔涌江山气,文骄云雨神。
包胥非救楚,随会反留秦。
独有东阳守,来嗟古树春。

Pronunciation

guò yǔ xìn zhái

lán chéng zhuī sòng yù , jiù zhái ǒu cí rén 。
bǐ yǒng jiāng shān qì , wén jiāo yún yǔ shén 。
bāo xū fēi jiù chǔ , suí huì fǎn liú qín 。
dú yǒu dōng yáng shǒu , lái jiē gǔ shù chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.