Traditional

過裴舍人故居

慘慘天寒獨掩扃,紛紛黃葉滿空庭。
孤墳何處依山木,百口無家學水萍。
籬花猶及重陽發,鄰笛那堪落日聽。
書幌無人長不卷,秋來芳草自為螢。

Simplified

过裴舍人故居

惨惨天寒独掩扃,纷纷黄叶满空庭。
孤坟何处依山木,百口无家学水萍。
篱花犹及重阳发,邻笛那堪落日听。
书幌无人长不卷,秋来芳草自为萤。

Pronunciation

guò péi shè rén gù jū

cǎn cǎn tiān hán dú yǎn jiōng , fēn fēn huáng yè mǎn kōng tíng 。
gū fén hé chǔ yī shān mù , bǎi kǒu wú jiā xué shuǐ píng 。
lí huā yóu jí zhòng yáng fā , lín dí nà kān luò rì tīng 。
shū huǎng wú rén cháng bù juàn , qiū lái fāng cǎo zì wéi yíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.