Traditional

過鄭山人所居

寂寂孤鶯啼杏園,寥寥一犬吠桃源。
落花芳草無尋處,萬壑千峰獨閉門。
·220·

Simplified

过郑山人所居

寂寂孤莺啼杏园,寥寥一犬吠桃源。
落花芳草无寻处,万壑千峰独闭门。
·220·

Pronunciation

guò zhèng shān rén suǒ jū

jì jì gū yīng tí xìng yuán , liáo liáo yī quǎn fèi táo yuán 。
luò huā fāng cǎo wú xún chǔ , wàn hè qiān fēng dú bì mén 。
·220·

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.