Traditional

過隱空和尚故居

自從飛錫去,人到沃洲稀。
林下期何在,山中春獨歸。
踏花尋舊徑,映竹掩空扉。
寥落東峰上,猶堪靜者依。

Simplified

过隐空和尚故居

自从飞锡去,人到沃洲稀。
林下期何在,山中春独归。
踏花寻旧径,映竹掩空扉。
寥落东峰上,犹堪静者依。

Pronunciation

guò yǐn kōng hé shàng gù jū

zì cóng fēi xī qù , rén dào wò zhōu xī 。
lín xià qī hé zài , shān zhōng chūn dú guī 。
tà huā xún jiù jìng , yìng zhú yǎn kōng fēi 。
liáo luò dōng fēng shàng , yóu kān jìng zhě yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.