Traditional

迎春樂

薄紗衫子裙腰匝。
步輕輕,小羅靸。
人前愛把眼兒劄。
香汗透,胭脂蠟。
良夜永,幽期歡則洽。
約重會,玉纖頻插。
執手臨歸,猶且更待留時霎。

Simplified

迎春乐

薄纱衫子裙腰匝。
步轻轻,小罗靸。
人前爱把眼儿札。
香汗透,胭脂蜡。
良夜永,幽期欢则洽。
约重会,玉纤频插。
执手临归,犹且更待留时霎。

Pronunciation

yíng chūn lè

báo shā shān zǐ qún yāo zā 。
bù qīng qīng , xiǎo luó sǎ 。
rén qián ài bǎ yǎn ér zhá 。
xiāng hàn tòu , yān zhī là 。
liáng yè yǒng , yōu qī huān zé qià 。
yuē zhòng huì , yù xiān pín chā 。
zhí shǒu lín guī , yóu qiě gēng dài liú shí shà 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.