Traditional

送從兄使新羅

六氣銅渾轉,三光玉律調。
河宮清奉贐,海嶽晏來朝。
地絕提封入,天平賜貢饒。
揚威輕破虜,柔服恥征遼。
曙色黃金闕,寒聲白鷺潮。
樓船非習戰,驄馬是嘉招。
帝女飛銜石,鮫人賣淚綃。
管寧雖不偶,徐市倘相邀。
獨島緣空翠,孤霞上泬寥。
蟾蜍同漢月,螮蝀異秦橋。
水豹橫吹浪,花鷹迥拂霄。
晨裝淩莽渺,夜泊記招搖。
幾路通員嶠,何山是沃焦。
颶風晴汩起,陰火暝潛燒。
鬢發成新髻,人參長舊苗。
扶桑銜日近,析木帶津遙。
夢向愁中積,魂當別處銷。
臨川思結網,見彈欲求鸮。
共散羲和歷,誰差甲子朝。
滄波伏忠信,譯語辨謳謠。
疊鼓鯨鱗隱,陰帆鹢首飄。
南溟垂大翼,西海飲文鰩。
指景尋靈草,排雲聽洞簫。
封侯萬裏外,未肯後班超。

Simplified

送从兄使新罗

六气铜浑转,三光玉律调。
河宫清奉赆,海岳晏来朝。
地绝提封入,天平赐贡饶。
扬威轻破虏,柔服耻征辽。
曙色黄金阙,寒声白鹭潮。
楼船非习战,骢马是嘉招。
帝女飞衔石,鲛人卖泪绡。
管宁虽不偶,徐市倘相邀。
独岛缘空翠,孤霞上泬寥。
蟾蜍同汉月,螮蝀异秦桥。
水豹横吹浪,花鹰迥拂霄。
晨装凌莽渺,夜泊记招摇。
几路通员峤,何山是沃焦。
飓风晴汩起,阴火暝潜烧。
鬓发成新髻,人参长旧苗。
扶桑衔日近,析木带津遥。
梦向愁中积,魂当别处销。
临川思结网,见弹欲求鸮。
共散羲和历,谁差甲子朝。
沧波伏忠信,译语辨讴谣。
叠鼓鲸鳞隐,阴帆鹢首飘。
南溟垂大翼,西海饮文鳐。
指景寻灵草,排云听洞箫。
封侯万里外,未肯后班超。

Pronunciation

sòng cóng xiōng shǐ xīn luó

liù qì tóng hún zhuǎn , sān guāng yù lǜ diào 。
hé gōng qīng fèng jìn , hǎi yuè yàn lái zhāo 。
dì jué tí fēng rù , tiān píng cì gòng ráo 。
yáng wēi qīng pò lǔ , róu fú chǐ zhēng liáo 。
shǔ sè huáng jīn què , hán shēng bái lù cháo 。
lóu chuán fēi xí zhàn , cōng mǎ shì jiā zhāo 。
dì nǚ fēi xián shí , jiāo rén mài lèi xiāo 。
guǎn níng suī bù ǒu , xú shì tǎng xiāng yāo 。
dú dǎo yuán kōng cuì , gū xiá shàng jué liáo 。
chán chú tóng hàn yuè , dì dōng yì qín qiáo 。
shuǐ bào héng chuī làng , huā yīng jiǒng fú xiāo 。
chén zhuāng líng mǎng miǎo , yè bó jì zhāo yáo 。
jī lù tōng yuán jiào , hé shān shì wò jiāo 。
jù fēng qíng gǔ qǐ , yīn huǒ míng qián shāo 。
bìn fā chéng xīn jì , rén cān cháng jiù miáo 。
fú sāng xián rì jìn , xī mù dài jīn yáo 。
mèng xiàng chóu zhōng jī , hún dāng bié chǔ xiāo 。
lín chuān sī jié wǎng , jiàn dàn yù qiú xiāo 。
gòng sàn xī hé lì , shuí chà jiǎ zǐ zhāo 。
cāng bō fú zhōng xìn , yì yǔ biàn ōu yáo 。
dié gǔ jīng lín yǐn , yīn fān yì shǒu piāo 。
nán míng chuí dà yì , xī hǎi yǐn wén yáo 。
zhǐ jǐng xún líng cǎo , pái yún tīng dòng xiāo 。
fēng hóu wàn lǐ wài , wèi kěn hòu bān chāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.