Traditional

送元八遊汝南

元生實奇邁,幸此論疇昔。
刀筆素推高,鋒芒久無敵。
縱橫濟時意,跌宕過人跡。
破產供酒錢,盈門皆食客。
田園頃失計,資用深相迫。
生事誠可憂,嚴裝遠何適。
世情薄恩義,俗態輕窮厄。
四海金雖多,其如向人惜。
迢遞朗陵道,悵望都門夕。
向別伊水南,行看楚雲隔。
繁蟬動高柳,匹馬嘶平澤。
潢潦今正深,陂湖未澄碧。
人生不得已,自可甘形役。
勿復尊前酒,離居剩淒戚。

Simplified

送元八游汝南

元生实奇迈,幸此论畴昔。
刀笔素推高,锋芒久无敌。
纵横济时意,跌宕过人迹。
破产供酒钱,盈门皆食客。
田园顷失计,资用深相迫。
生事诚可忧,严装远何适。
世情薄恩义,俗态轻穷厄。
四海金虽多,其如向人惜。
迢递朗陵道,怅望都门夕。
向别伊水南,行看楚云隔。
繁蝉动高柳,匹马嘶平泽。
潢潦今正深,陂湖未澄碧。
人生不得已,自可甘形役。
勿复尊前酒,离居剩凄戚。

Pronunciation

sòng yuán bā yóu rǔ nán

yuán shēng shí qí mài , xìng cǐ lùn chóu xī 。
dāo bǐ sù tuī gāo , fēng máng jiǔ wú dí 。
zòng héng jì shí yì , diē dàng guò rén jì 。
pò chǎn gōng jiǔ qián , yíng mén jiē shí kè 。
tián yuán qǐng shī jì , zī yòng shēn xiāng pò 。
shēng shì chéng kě yōu , yán zhuāng yuǎn hé shì 。
shì qíng báo ēn yì , sú tài qīng qióng è 。
sì hǎi jīn suī duō , qí rú xiàng rén xī 。
tiáo dì lǎng líng dào , chàng wàng dū mén xī 。
xiàng bié yī shuǐ nán , xíng kàn chǔ yún gé 。
fán chán dòng gāo liǔ , pǐ mǎ sī píng zé 。
huáng lǎo jīn zhèng shēn , bēi hú wèi chéng bì 。
rén shēng bù dé yǐ , zì kě gān xíng yì 。
wù fù zūn qián jiǔ , lí jū shèng qī qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.