Traditional

送元晟歸潛山所居(一作送王山人歸別業)

深山秋事早,君去復何如。
裛露收新稼,迎寒葺舊廬。
題詩即招隱,作賦是閑居。
別後空相憶,嵇康懶寄書。

Simplified

送元晟归潜山所居(一作送王山人归别业)

深山秋事早,君去复何如。
裛露收新稼,迎寒葺旧庐。
题诗即招隐,作赋是闲居。
别后空相忆,嵇康懒寄书。

Pronunciation

sòng yuán shèng guī qián shān suǒ jū ( yī zuò sòng wáng shān rén guī bié yè )

shēn shān qiū shì zǎo , jūn qù fù hé rú 。
yì lù shōu xīn jià , yíng hán qì jiù lú 。
tí shī jí zhāo yǐn , zuò fù shì xián jū 。
bié hòu kōng xiāng yì , jí kāng lǎn jì shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.